TUNEL ?MIERCI

Resumen del Libro:


libro TUNEL ?MIERCI

Powie?? kryminalna z elementami thrillera. Akcja rozgrywa si? wokó? dramatu g?ównego bohatera. Jest nim m??czyzna, który wyprodukowa? bardzo niebezpieczn? bro?. Nie by?oby w tym nic zaskakuj?cego, gdyby nie to, ?e odbiorc? broni s? Niemcy, a ów m??czyzna jest Polakiem. Powie?? ukazuj?ca dylematy moralne bohatera i nawi?zuj?ca do konfliktu polsko-niemieckiego.

Autores del Libro:

Opciones de descarga:

Si quieres puedes conseguir una copia del libro en formato PDF y EPUB. A continuación te mostramos un listado de posibilidades de descarga disponibles

Bajar Libro
Descargar Libro PDF EPUB

Recomendado para tí...: